Κάθε τέλος, μια αρχή…

Τι έμαθα σε 100 μέρες

Αν μου κάνεις παρέα σε αυτό το ταξίδι, θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου να κερδίσεις και εσύ όσο και εγώ.

100 λέξεις το λεπτό;

100 λέξεις το λεπτό...

…θα το κρατήσω για να βλέπω την πρόοδο και για να τεκμηριώσω τη διαδικασία…

Η Απόσταξη

Απόσταξη..

Οι πληροφορίες που θα υπάρχουν εκεί, θα είναι η απόσταξη, “το ζουμί”…

Προορατικός;

Προορατικός

Θέλω ότι κάνω να το κάνω καλά. Όχι τέλεια, αλλά εξαιρετικά. Καλύτερα απ’ ότι θα…

Αυτοπειθαρχία…

Αυτοπειθαρχία

Η στρατηγική είναι η βελτίωση του focus, μέσω της αύξησης της δύναμης της θέλησης…

Το βάζο της ζωής…

Το βάζο της ζωής...

Μια συνηθισμένη μέρα σε μια πανεπιστημιακή αίθουσα, ένας καθηγητής φιλοσοφίας…

Σκέδαση…

Σκέδαση..

Η σκέδαση λοιπόν στο θέμα μας, είναι η διάσπαρτη, η διασκορπισμένη ενέργεια…

36,5% άνοδος;

36,5% άνοδος...

Όσο ωραία και να περιγράψεις πως είναι να πηγαίνεις στην παραλία, αν δεν το βιώσει…

Επανάληψη…

Επανάληψη...

Από την επανάληψη, στην ελευθερία, την ευημερία και τη “Διαστημική” επανάληψη…

Ανούσια σπουδαίος…

Ανούσια σπουδαίος

Όταν ακούς κάτι από το κατάλληλο άτομο, την κατάλληλη στιγμή, με τον κατάλληλο τρόπο….